Az alábbi dokumentum a petersview.hu weboldalhoz kötődő Peter’s View hírlevéllel (továbbiakban: hírlevél) kapcsolatos adatkezelésről nyújt tájékoztatást. A hírlevélre való feliratkozás önkéntes, a leiratkozás bármikor megtehető a hírlevél végén található hivatkozásra való kattintással. A hírlevélre történő feliratkozással a látogató hozzájárul ahhoz, hogy a petersview.hu weboldal kezelője (a továbbiakban: adatkezelő) hírlevelet küldjön részére, és ehhez megadott személyes adatait nyilvántartsa és kezelje.

Az adatkezelő adatai:

Fodor Péter
3700 Kazincbarcika, Erdész u. 14.
e-mail: fodorpetya@yahoo.com
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-108248/2016.

Az adatkezelő személye azonos a weboldal képgalériáiban látható képek alkotójával (szerző).

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása (hírlevélre való feliratkozás), valamint a 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. §-a.
Az adatkezelési politika teljes mértékben megfelel az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak, kialakítása során az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe:
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.)

Az adatkezelés időtartama:

az utolsó hírlevél megnyitástól számított 2 év, illetve a leiratkozásig vagy az adatkezelőhöz érkező – az adatbázisból való törlésre irányuló – kérésig.

A kezelt adatok köre:

Hírlevél feliratkozás esetén az alábbi adatokat rögzítjük: név, e-mail cím, feliratkozás dátuma, feliratkozás IP címe, feliratkozás megerősítésének időpontja, megerősítés IP címe, hírlevél megnyitások, hírlevelekben található linkekre történő kattintás.

Az adatkezelés célja:

a feliratkozók azonosítása és részükre rendszeres időközönként hírlevél küldése. Az emailben elküldött hírlevelek révén Ön értesülhet a Peter’s View weboldalra kerülő friss tartalmakról illetve a szerző a hírlevél útján is meg kívánja osztani Önnel az egyes alkotásokkal, azok témájával kapcsolatos gondolatait. A hírlevelek a szerző műveit népszerűsítő, azokkal kapcsolatos reklám-, marketingüzeneteket, ajánlatokat tartalmazhatnak.

Adatok felhasználása, továbbítása:

az adatkezelő a látogatók adatait kizárólag a fent megjelölt célra használja fel, és kizárólag a weboldal üzemeltetésében részt vevő technikai közreműködőknek adhatja át.

Az érintett jogai:

az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő elérhetőségein. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.

Jogorvoslati lehetőségek:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek címe: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., weblap: www.naih.hu