Azt lehet mondani: ez a galéria foglalja össze mostani munkám fősodrát. Érdeklődésem középpontjában az ember. Élményei, tapasztalatai, érzelmei. Tudása és tudatlansága, nagysága és kicsinysége. Bizakodása és félelmei. Lelke, szelleme, kötődései és magánya. Viszonya a természethez és önmagához. Néhány évtizednyi kutatóútja, melynek során keresi az élet mibenlétét és önmaga értelmét.

[envira-gallery id=”100701″]