Ide azokat a képeket válogattam, melyek esetében főszerepet játszik a kognitív feldolgozás,  a gondolatiság, egy-egy konkrét elmélet. Alapvetően két módon készültek. Egy részük többé-kevésbé megtervezett kép, készítésük a gondolati kiindulóponthoz igazodott. Másik részük pedig olyan – spontán elém táruló – látvány megörökítésével született, mely magától értetődő módon vezetett el egy gondolatmenethez, fogalomhoz, eszmefuttatáshoz.

[envira-gallery id=”99980″]