Utam eddig

A vizuális kultúrához való kötődésem gyermekkorom éveibe nyúlik vissza, mikor a nagyszülői házban csodálattal szemléltem festő felmenőm – a maga idejében ismert művész – tájképeit. Nem tudtam betelni a varázzsal, ahogy Karcsi bácsi mesteri technikája megidézte a felhők mögül előtörő napfényt, az évszakok hangulatát, a víz változékony természetét. Az élmény hatására magam is festeni, rajzolni kezdtem – huszonéves koromig. Aztán sok év telt el úgy, hogy – rövid időszakoktól eltekintve – az alkotás háttérbe szorult, de az önkifejezés vágya sosem csitult bennem. 2009-ben fedeztem fel magamnak a fotózást, amely új ajtót nyitott kreativitásom előtt. Az azóta eltelt évek folyamatos kísérletezéssel és tapasztalatszerzéssel teltek; számos műfajban kipróbáltam magam.

2012-es bemutatkozó kiállításom képanyaga jórészt szülővárosomban készült városfotókból állt, de a tárlaton helyet kapott néhány kísérleti – főként szürreális jellegű, digitális képszerkesztési technikák segítségével készült – kép is. Ezt 2013-ban az Akkor és most című fotóvetítés követte, melyre a Kazincbarcikán akkor első alkalommal megrendezett Kolor Fesztivál rendezvénysorozatának keretében került sor. A vetítés szülővárosom múltját és jelenét mutatta be, online archívumból beszerzett régi képek, illetve saját új fotóim segítségével. Fotóim hamarosan két verseskötet illusztrációiként is megjelentek.

Kezdetben szerteágazó művészi kísérleteim mindinkább egy irányba mutattak a témát tekintve: az emberi érzelmek, a tudat, a lélek jelenségei és a létezés mélyebb kérdései felé. Ezzel párhuzamosan a forma is egyöntetűbb lett: manapság leginkább a fekete-fehér, expresszionista jellegű, olykor absztrakt és szürreális elemeket is felhasználó vizuális önkifejezés a sajátom. „Befelé tekintve” című, 2016 tavaszán megrendezett, beszélgetéssel egybekötött bemutatkozó estem fekete-fehér fotóanyaga azóta több helyszínen szerepelt Kazincbarcikán és más településeken.

Ez a weboldal főként fotós tapasztalatszerző utam első szakaszát, a 2009 és 2016 közötti időszak vizuális kísérleteit mutatja be és foglalja össze; témák és más szempontok szerint rendszerezve. Minden téma és műfaj sok örömmel és mély gondolatokkal ajándékozott meg. Habár legújabb munkáimnak külön weboldalt szánok, a petersview.hu-ra rendszeresen kerül majd fel friss tartalom, képek és írásba foglalt gondolatok formájában egyaránt.